O terapii 2

Možno, že láska spočíva v tom, že ťa jemne dovediem naspäť k Tebe samému. Nie k tomu, kým ťa chcem mať, ale k tomu, kým naozaj si.

Antoine de Saint-Exupéry

Kraniosakrálna terapia

Máme dych. Máme pulz našich sŕdc. A máme pulzáciu mozgovomiechovej tekutiny. Táto pulzácia býva označovaná ako kraniosakrálny systém, či poetickejšie – ako “Dych Života”. Je to prvý rytmus, ktorý máme, keď na svet prídeme, a opúšťa nás ako posledný, keď zo sveta odídeme. 

Dych Života je „vrodený riadiaci princíp v jadre všetkých životných procesov; je to vrodená liečivá múdrosť tela, ktorá vie, čo má robiť od okamihu počatia až do chvíle, keď vedomie opustí telo. Je zdrojom všetkých liečivých procesov, ale aj normálneho vývoja jedinca, jeho zrenia a osobného rastu” (Roger Gilchrist: Kraniosakrální biodynamika).

Kraniosakrálna terapia je veľmi jemnou, neinvazívnou a bezpečnou formou terapie. Prináša hlbokú úľavu – psychickú aj fyzickú. S jej pomocou môže mozgovomiechová tekutina voľnejšie prúdiť.

Kraniosakrálny systém úzko súvisí s celou nervovou sústavou. Tá pokiaľ funguje nedostatočne, zhoršuje sa prenos nervových impulzov v tele a tým aj jednotlivé telesné funkcie.

Všetko na tomto svete sa dá napraviť len jemným svetlom lásky.

Ján Amos Komenský

S čím terapia pomáha

Terapia dokáže pomôcť pri rôznych typoch telesných i psychických problémov, napr: migrény, bolesti chrbtice, brucha, tráviace problémy, následky chronických ochorení, zápaly dutín, hormonálne poruchy, problémy menštruačného cyklu, nespavosť, depresie, úzkosti.

Uvoľňuje blokády vzniknuté v dôsledku úrazov, emocionálnych zranení a tráum. Pracuje aj so somatoemocionálnymi blokmi (nazývajú sa aj energetické cysty), ktoré vznikli ako dôsledok zablokovanej zvyškovej energie z negatívnych emócií a na ne naviazaných myšlienkových vzorcov. Takže ak sme sa napríklad na niekoho nahnevali, a tento hnev nespracovali, alebo pretvorili v hádku, mohol nám zostať v tkanivách tela a vytvoriť blok (dôsledkom čoho môže byť napríklad to, že človek je neprimerane unavený a nevie prečo). 

U detí pomáha terapia napríklad pri poruchách učenia, dyslexii, poruchách pozornosti, či hyperaktivite. 

Na neposlednom mieste slúži terapia ako podpora pri transformačnom procese v rámci vlastného sebarozvoja.

Pre koho je terapia určená

Terapia je vhodná pre dospelých, deti, starých ľudí, tehotné, i kojace ženy. Je vhodná aj pre bábätká.

Kontraindikácie sú: 

  • vnútrolebečné a vnúntromiešne krvácanie (to sa netýka menštruácie :)), 
  • čerstvé zlomeniny, jazvy, 
  • tumor, hematómy alebo aneuryzmy v rámci kraniosakrálneho systému, 
  • infekcie,
  • požitie omamných látok 

Táto terapia je veľmi vhodná pre ľudí, ktorí sa cítia unavene, vyčerpane, či vystresovane. Pre ľudí, ktorí prichádzajú s konkrétnym problémom, alebo len potrebujú reset, osviežiť, a dodať energiu. 

Terapia dotykom je veľmi vhodná pre ľudí, ktorí sa cítia unavene, vyčerpane, či vystresovane. Pre ľudí, ktorí prichádzajú s kontrétnym problémom, alebo len potrebujú reset, osviežiť sa a dodať energiu.

Ako prebieha terapia

Terapia trvá približne hodinu, čas prispôsobujem potrebám kontrétnej klientky či klienta.

U detí trvá približne pól hodinu, v závislosti od veku dieťaťa.

Klient/ka leží oblečený/á na masážnom stole prevažne na chrbte, kde s pomocou veľmi jemných dotykov o sile motýľa stimulujeme kraniosakrálny systém. Terapii predchádza vstupná konzultácia o zdravotnom stave a životných okolnostiach, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na pociťovanú kvalitu života klienta či klientky.

Bezprostredne po terapii sa ľudia zvyknú cítiť odpočinute, a odľahčene. Človek môže pocítiť veľkú úľavu. Účinok terapie sa môže po návrate do “bežných koľají” prejaviť v podobe zmeny zvykov, postojov, či prežívania, podliehajúc konkrétnym individuálnym prípadom a vlastnej práci na sebe. Keď, tak vždy o krok vpred a nie naopak 🙂

Cena za sa pohybuje od 30 do 5O Eur za stretnutie.