Seniori a kraniosakrálna terapia

S pribúdajúcim vekom sa v našom tele môžu objaviť rôzne bolesti. Fyzická aktivita, ktorá bola v mladšom veku považovaná za samozrejmosť, môže spôsobovať boľavé, stuhnuté svaly, či chronickú bolesť. Po úraze alebo operácii sa už nemusíme cítiť rovnako ako predtým.

Vo všeobecnosti sa s pribúdajúcim vekom telesné problémy liečia dlhšie. Pre seniorov môže kraniosakrálna terapia poskytnúť veľkú úľavu.

Kraniosakrálna terapia, je derivát osteopatie. Príjemcovia terapie zostávajú oblečení, vďaka čomu môže byť pre niektorých seniorov dostupnejšia než napríklad masáž. Terapia prebieha na masážnom lehátku,prevažne v polohe ležmo. V potrebných prípadoch však nie je problém vykonať terapiu priamo na lôžku.

Keďže je kraniosakrálna terapia založená na jemnom dotyku, je ideálna pre seniorov, ktorí nezvládajú drsné, či trhavé pohyby. Kraniosakrálny terapeut môže ísť priamo ku koreňu problému. Vďaka tomu môže byť aj dlhotrvajúce nepohodlie natrvalo odstránené.

V roku 2007 bol v časopise International Journal of Healing1 uverejnený výskum účinkov kraniosakrálnej terapie pre populáciu 60 a viacročných ľudí. Participanti a participantky hľadali liečbu širokého spektra problémov – najčastejšie chronickej bolesti. Výskum preukázal, že kraniosakrálna terapia je účinná pre zníženie bolesti (a súvisiaceho užívania narkotík), zlepšenie funkčného stavu, a v menšej miere zníženie symptómov spojených s neurologickými problémami, ako je Parkinsonova choroba a demencia. Ich opatrovatelia a terapeuti uviedli, že seniori majú po liečbe kraniosakrálnou terapiou lepšiu relaxáciu, spánok a vyššiu toleranciu voči stresu.

Kraniosakrálna terapia detekuje a opravuje nerovnováhu v kraniosakrálnom systéme, ktorý je definovaný ako membrány a tekutiny, ktoré ho obklopujú a chránia mozog a miechu. Predpokladá sa, že fasciálne obmedzenia vytvárajú alebo prispievajú k senzorickým, motorickým, alebo neurologickým dysfunkciám obmedzenia pohybu, prietoku lymfy, krvi, mozgovomiešneho moku, alebo vytváraním tlaku na nervy (priamo, alebo v dôsledku opuchu).

Keď sa človek blíži ku koncu svojej životnej púte, často krát býva starostlivosť, ktorú dostáva, veľmi medicínska. V tomto štádiu môže byť prijímanie láskyplného dotyku zriedkavé. Na základe svojej skúsenosti je v tejto fáze práve láskavosť a dotyk tým, čo človek potrebuje, ba dokonca po tom baží.

Súcitný dotyk spojený s liečivou prítomnosťou môže byť neuveriteľne uvoľňujúci, upokojujúci a môže byť práve tým, čo človeka ukotví vo vnútornom miery a dôvere.

Úprimne dúfam, že možnosť kraniosakrálnej terapie, ako aj úctivého a vedomého sprevádzania na „druhú stranu“ bude raz bežne dostupná v zariadeniach pre seniorov, či v domovoch zomierajúcich.

1 E.G.Walsh, International Journal of Healing, 2007, dostupné na: http://www.karenaxelrod.com/images/Geriatric_Applications_of_CST.pdf
Objednávka

    Mám čas doobedaMám čas poobedeMám čas večer

    captcha