• Život bez emócií

    „Boli sme naučený pristupovať k svojim emóciám ako k iracionálnym impulzom, ktoré nás pravdepodobne zavádzajú. Keď opisujeme niekoho ako emocionálneho, ide zvyčajne o kritiku, ktorá implikuje nedostatok zdravého úsudku. Za logických a inteligentných ľudí sú v modernej civilizácii považovaní tí, ktorí nevykazujú známky akejkoľvek emotívnosti“. A. Damasio Mnohí považujeme svoje pocity za problém, za niečo obťažujúce, či dokonca za hrozbu. Zbavujeme sa emócií pomocou projekcie (premietame ich na druhých), represie (zabúdame na zlé veci, potlačíme ich do podvedomia), či úplného odmietnutia. Emócie si však nájdu svoje zadné vrátka. A práve keď sa ich snažíme zbaviť, s nami vedia riadne zamávať. Predstavujeme si, že život bez nich by bol oveľa jednoduchší.…