• Kríza a limitujúce presvedčenia

    Medzi jednou krízou a krízou nasledujúcou človek konštruktívne využíva výsledky prekonanej krízy a pozvoľna vzniká nové napätie, nové rozpory medzi hybnými silami vývinu – dozrieva ďalšia kríza.