• Pohľad na rovnováhu

    Poznáte tie momenty, kedy si poviete, že urobím ešte tamto, a potom si na chvíľu oddýchnem, ale predtým vlastne ešte treba vyriešiť hento, aha, a skoro som zabudla na oné, a šak po…