VIDEO: Ako dole, tak hore

Učenie hermetizmu obsahuje univerzálne platné vesmírne zákony, ktoré platia naprieč všetkými rovinami.

Je to jedno z najstarších duchovných učení na svete.

Hermetizmus tvoria staroegyptské koncepty, ktorými sa za splnenia určitých podmienok dajú riadiť všetky náležitosti chodu sveta –  materiálneho skrz svet nemateriálny.

Ide o filozofické a duchovné učenie, ktoré vzniklo v epoche helenizmu a neskorej antiky. Cez Plaóna a Pytagora siaha späť k legendárnemu mudrcovi Hermesovi Trismegistovi – čo v preklade znamená „trikrát veľký Hermes“.

Je to jeden z najstarších duchovných systémov, ktorý sa praktizuje dodnes.

Možno ho nájsť v byzantských zbierkach spisov a listov s názvom Corpus Hermetica, v ktorých sú vysvetlené kľúčové princípy tohto svetonázoru. Dokumenty boli preložené do latinčiny v priebehu 15. storočia. Všeobecne sa predpokladá, že počas talianskej renesancie inšpirovali a ovplyvnili množstvo filozofov a umelcov.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo hermetizmus nezdolal zub času, je to, že vo svojej hlbokej podstate vysvetľuje základnú štruktúru reality nadčasovým spôsobom. Obsahuje odpovede na otázky, ktoré si ľudstvo pokladá už od útleho detstva. Okrem toho načrtáva vzájomné prepojenia každej časti nášho Vesmíru a učí nás, ako sa chopiť svojej jedinečnej moci a vytvárať pozitívne zmeny.

Náuka hermetizmu je kompatibilná s väčšinou moderných vied. Navyše, tieto vesmírne zákony môžu byť bezproblémovo integrované do širokej škály rôznych náboženstiev (rovnako ako sú kompatibilné s ateistickými perspektívami).

Hermetizmus je považovaný za fajnšmekerské, ba až magické učenie. Jeho krása spočíva v tom, že ho viete rovnako dobre uvidieť na škále ľudstva, ako aj aplikovať vo vlastnom živote.

Je vo svojej forme jednoduché.

No pôsobí na toľkých možných rovinách, že nestačí jeden život aby človek poňal všetky súvislosti, v ktorých sa dá hermetizmus objaviť.

Objednávka

    Mám čas doobedaMám čas poobedeMám čas večer

    captcha