O terapii

Možno, že láska spočíva v tom, že ťa jemne dovediem naspäť k Tebe samému. Nie k tomu, kým ťa chcem mať, ale k tomu, kým naozaj si.

Antoine de Saint-Exupéry

Čo je kraniosakrálna terapia?

Kraniosakrálna terapia je veľmi jemnou, neinvazívnou a bezpečnou formou terapie. Prináša hlbokú úľavu – psychickú aj fyzickú.

Máme dych. Máme pulz našich sŕdc. A máme pulzáciu mozgovomiechovej tekutiny. Táto pulzácia býva označovaná ako kraniosakrálny systém, či poetickejšie – ako “Dych Života”. Je to prvý rytmus, ktorý máme, keď na svet prídeme, a opúšťa nás ako posledný, keď zo sveta odídeme. 

Dych Života je „vrodený riadiaci princíp v jadre všetkých životných procesov; je to vrodená liečivá múdrosť tela, ktorá vie, čo má robiť od okamihu počatia až do chvíle, keď vedomie opustí telo. Je zdrojom všetkých liečivých procesov, ale aj normálneho vývoja jedinca, jeho zrenia a osobného rastu” (Roger Gilchrist: Kraniosakrální biodynamika).

Všetko na tomto svete sa dá napraviť jemným svetlom lásky.

Ján Amos Komenský

Kraniosakrálny systém úzko súvisí s celou nervovou sústavou. Tá pokiaľ funguje nedostatočne, zhoršuje sa prenos nervových impulzov v tele a tým aj jednotlivé telesné funkcie. S pomocou terapie dotykom môže mozgovomiechová tekutina voľnejšie prúdiť. Čo sa následne prejavuje v rôznych oblastiach a rovinách.

S čím kraniosakrálna terapia pomáha?

Terapia pomáha pri rôznych typoch telesných i psychických problémov, napr: migrény, bolesti chrbtice, brucha, tráviace problémy, následky chronických ochorení, zápaly dutín, hormonálne poruchy, problémy menštruačného cyklu, nespavosť, depresie, úzkosti, stres, vyhorenie.

Uvoľňuje blokády vzniknuté v dôsledku emocionálnych zranení a tráum. Pracuje aj so somatoemocionálnymi blokmi (nazývajú sa aj energetické cysty), ktoré vznikli ako dôsledok zablokovanej zvyškovej energie z negatívnych emócií a na ne naviazaných myšlienkových vzorcov. Symtómom takýchto blokov môže byť napríklad to, že človek je neprimerane unavený a nevie prečo. 

U detí pomáha terapia napríklad pri poruchách učenia, dyslexii, poruchách pozornosti, či hyperaktivite. 

Na neposlednom mieste slúži terapia ako podpora pri transformačnom procese v rámci vlastného sebarozvoja.

Pre koho je kraniosakrálna terapia určená?

Terapia je bezpečná pre dospelých, deti, starých ľudí, tehotné, i kojace ženy, aj pre bábätká.

Kontraindikácie sú: 

 • vnútrolebečné a vnúntromiešne krvácanie (to sa netýka menštruácie :)), 
 • čerstvé zlomeniny, jazvy, 
 • tumor, hematómy alebo aneuryzmy v rámci kraniosakrálneho systému, 
 • infekcie,
 • požitie omamných látok 

Táto terapia je veľmi vhodná pre ľudí, ktorí sa cítia unavene, vyčerpane, či vystresovane. Pre ľudí, ktorí prichádzajú s konkrétnym problémom, alebo potrebujú reset, osviežiť, či aktivovať energiu. 

Terapia je šitá na mieru a pomáha presne s tým, čo je pre jedinečného človeka v konkrétnom období práve aktuálne, a akútne.

Procesy, ktoré prebiehajú, sú v súlade s otvorenosťou a pripravenosťou klienta.

Úlohou terapeuta je napomáhať klientovi k jeho vlastným ozdravným procesom. 

Ako prebieha Terapia dotykom

Terapia dotykom trvá približne 2 hodiny.

U detí trvá terapia kratšie, v závislosti od veku dieťaťa. V tomto prípade môže byť čas doplnený o konzultáciu s rodičmi, alebo je stretnutie kratšie a tomu prispôsobená cena.

Terapia dotykom obsahuje:

 • rozhovor
 • kraniosakrálnu terapiu na masážnom stole

Počas rozhovoru pracujem s aktívnym načúvaním, reflektujem počuté, a v prípade vhodnosti pracujem s projketívnymi metódami (hranie rolí, práca s terapeutickými kartami, imaginatívne techniky), vizualizáciou, alebo pracujeme so snami.

V mojom prístupe som okrem iných inšpirovaná C. G. Jungom.

Počas kraniosakrálnej terapie klient/ka leží oblečený/á na masážnom stole prevažne na chrbte, kde s pomocou veľmi jemných dotykov o sile motýľa stimulujem kraniosakrálny systém.

Bezprostredne po terapii sa ľudia zvyknú cítiť odpočinute, a odľahčene. Človek môže pocítiť veľkú úľavu.

Aktuálu cenu nájdete v cenníku.

Po terapii je dobré piť veľa vody, a pokiaľ je to možné, zotrvať čo najdlhšie v ponorení do seba.

Mojim odporúčaním je všímať si počas nasledujúcich dní (resp. nocí) sny, a venovať zvýšenú pozornosť svojim vnútorným procesom.

Aktívne sebanačúvanie.

Účinok Terapie dotykom sa prejavuje v podobe zmeny perspektívy, zvykov, postojov, či prežívania seba.

Terapia dotykom ponúka podporu a spoločnosť v tom najväčšom ľudskom dobrodružstve – porozumení sám sebe. To v akom tempe a miere, je v rukách klienta/ky a jeho/jej pripravenosti venovať sa určitým témam.

Bude mi cťou kráčať s Vami, či už bude naša spoločná cesta krátka, alebo budeme na nejakú dobu súčasťou svojich životov.

Objednať sa

Nezáväzná objednávka

  Mám čas doobedaMám čas poobedeMám čas večer

  captcha