O mne

Moje meno je Katarína Maťaše. Vyštudovala som psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Tá ma obohatila o množstvo teoretických poznatkov, ale najmä vďaka živým procesom – vlastnej ceste životom a sebapoznávaním, postupne odhaľujem tie Veľké otázky o sebe, a o svete, pre ktoré som sa na štúdium pôvodne prihlásila.

Ku kraniosakrálnej terapii som prišla, ako sa hovorí – ako slepé kura k zrnu. Nemala som nič načítané, a nevedela do čoho idem. Zážitok bol a stále je pre mňa veľmi obohacujúci. Ďakujem svojej učiteľke Lucke Mazúchovej. Bolo (a naďalej je) mi príjemné dopriať si na svojej ceste podporu. 

Tento spôsob terapie ma nadchol natoľko, že som sa rozhodla priložiť ruku, teda obe svoje ruky k dielu. 

V začiatkoch svojej praxe som spolupracovala s Centrom Svetielko, kde som pracovala ako kraniosakrálna terapeutka detí s rôznymi druhmi postihnutí. Táto skúsenosť ma upevnila v dôvere k liečivým silám, ktoré dokážu prechádzať cez každého jedného z nás (ak tomu nestojíme v ceste).

Ja v tom vidím hlboký zmysel a svoje poslanie.

Okrem štúdia psychológie mám za sebou vlastnú viacročnú psychoterapeutickú skúsenosť, štúdium psychológie v Španielsku (Universidad de Almería), viacročné štúdium Waldorfskej pedagogiky, ktoré mi dalo celostný pohľad na človeka a jeho vývin – v rámci neho i mimo neho semináre psychofonetiky s jej zakladateľom Yehudom Tagarom, ďalej kurz práce s terapeutickými kartami pod vedením krízovej psychologičky PhD. Anyalaiovej, kurz etikoterapie s Vladom Červenákom, kurz „Práce se sny“ s inšpiratívnym Lukášom Karasom a hodiny a hodiny samoštúdia.

Kontinuálne vzdelávanie je pre mňa dôležité, ešte dôležitejšia je však práca na sebe ako organický celoživotný proces.

Pracujem so svojimi snami, vo svojej práci (dokonca už od čias strednej školy) som inšpirovaná prístupom C.G. Junga. Obohacujú ma aj myšlienky metafyziky (Kybalion), psychologičky A. Millerovej, E. Pearla, R. Steinera, I. Yaloma, Eckharta Tolleho, Gábora Matého a D. Virtue.

Zastávam prepojenie psychológie a spirituality. Predstavuje pre mňa zlatú strednú cestu – s hlavou v oblakoch a s nohami pevne na Zemi. A môžu sa diať zázraky 🙂

Na mojej ceste mi pomáha jóga, maľovanie, meditácia, rada trávim čas v tichosti v prírode, milujem písanie. Píšem si rôzne denníky a príbehy už od kedy som sa naučila písať. Je to pre mňa spôsob, ako sa spojiť so sebou a s témami, ktoré sú pre mňa dôležité.

Som vďačná za všetky láskavé bytosti, ktoré ma obklopujú a sprevádzajú.

A z celého srdca ďakujem za dôveru a podoru každému, kto vo mňa verí aj vtedy, keď ja o sebe pochybujem.

A ešte jedna vec – nie som dokonalá, a nikdy ani nebudem.

To je úľava a je to vonku.

Nezáväzná objednávka

    Mám čas doobedaMám čas poobedeMám čas večer

    captcha