Rodičovské konzultácie

Rodičovské konzultácie ponúkajú alternatívu, ako pomôcť rodinám zvládnuť a vyriešiť ich starosti s občas neľahkou a zároveň tou najväčšou úlohou – výchovou detí.

Na rodziel od psychoterapie, kde môže byť rodičovské poradenstvo jedným z aspektov liečebného procesu, rodičovské konzultácie sa zameriavajú na zlepšenie zručností rodičov a poskytnutie konkrétnych nástrojov na riešenie problémov.

Počet konzultácií sa môže pohybovať od dvoch až po niekoľko.

Úvodné stretnutia sú zamerané na získanie informácii od rodiča – o ich prístupe k výchove, vrátane pravidiel, dôsledkov a spôsobov, akými komunikujú a interagujú s deťmi. Aby bolo možné utvoriť si čo najpresnejší obraz, riešime spolu otázky sociálneho a emocionálneho vývinu detí, ich aktivity a záujmy, vzťahy s ostatnými členmi rodiny, priateľstvá. Dôležité sú aj otázky rutiny zahŕňajúce čas jedla a spania, domáce práce a rodinné rituály. Ďalšie témy môžu zahŕňať povahu súrodeneckých vzťahov a to, ako sa rodičia navzájom podporujú a koordinujú svoje prístupy. Osobitnou témou môže byť zvládanie zdieľaného rodičovstva s bývalým partnerom, či partnerkou.

Ako konzultácie napredujú, rodičovské konzultácie pomáhajú rodičom robiť zmeny, ktoré majú priamy vplyv na deti.

Zmeny môžu zahŕňať: nové metódy, ako dať deťom pocit istoty, bezpečia a lásky; techniky na povzbudenie pozitívneho správania; efektívne stratégie stanovovania limitov; a spôsoby, ako môžu dospelí synchronizovať svoje prístupy.

V rámci konzutácii môžeme spoločne tvoriť nápady na aktivity pre deti podporujúce problematické oblasti, alebo rozvíjajúce stratégie, navrhovať metódy na zvládanie vplyvov mimo rodiny a hľadať spôsoby, ako môžu dospelí lepšie zvládať svoje vlastné stresory.

Objednať sa

……

Ponúkam Vám svoje viacročné pracovné skúsenosti a nadstavbové vzdelanie týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí, mnoho skúseností získaných pri práci v štátnych aj alternatívnych vzdelávacích systémoch (Waldorfská škôlka Hájanka, lesné škôlky Neškôlka a Hríbik, montesorri škôlka). Pracovala som ako kraniosakrálna terapeutka detí s postihnutím v neziskovej organizácii Svetielko. Absolvovala som trojročné waldorfské vzdelávanie (2 roky primárneho vzdelávania – deti vo veku 7-14 rokov, a 1 rok predprimárneho vzdelávania – deti O-7 rokov). A viacero menších workshopov a kurzov na tému výchovy detí.

Na neposlednom mieste som sama mamou, čo považujem za svoju najväčšiu skúsenosť i výzvu.

……

Konzultácii sa môže zúčastiť jeden alebo obaja rodičia.

Pred rodičovskou konzultáciou je možné dopriať dieťatku kraniosakrálnu terapiu.

Dieťa nie je účastné konzultácií.

V okolí je ihrisko, Kuchajda, či OC Vivo, kde sa dá s dieťatkom pobudnúť.

Informácie o cene nájdete v cenníku.

Nezáväzná objednávka

    Mám čas doobedaMám čas poobedeMám čas večer

    captcha