• Obraz človeka

    V súčastnosti je obraz človeka prepojený s mechanistickou koncepciou sveta. Ľudské schopnosti sú často krát porovnávané so schopnosťami počítačov. V takomto porovnávaní ľudské bytosti s prehľadom prehrávajú. Je človek len menej výkonným počítačom, či strojom na spracovanie informácií? Obraz človeka a jeho vývinu, ktorý v sebe nosíme, či už o tom vieme alebo nie, určuje ako pristupujeme k samým sebe, a k druhým ľuďom, vrátane našich detí. Ovplyvňuje ako a čo rozprávame, ako jednáme s druhými, a celkovo ako konáme vo svete. Psychológia nám poskytuje veľmi rôznorodé, ba až nesúrodé obrazy človeka. Stáročia existuje medzi psychológmi spor o tom, či v ľudskom vývine zohráva väčšiu úlohu dedičnosť, alebo prostredie. Darwinismus…