• Ako zmeniť realitu

    Asi už sme počuli tvrdenia, že situácie, v ktorých sa nachádzame, nie sú ani dobré, ani zlé. Sú neutrálne, a tým, že k nim zaujmeme nejaký postoj, vnímame ich ako pozitívne alebo negatívne. A teda stačí teda zmeniť naše myšlienky. A zmeníme všetko. Znie to nádherne jednoducho. Ale keď príde na reálne životné situácie, zabudneme na všetky tie internetové osvietené reči, a ani sa nenazdáme, rútime sa dole kopcom ako podknutá srnka. Je pravda, že sa môžeme sami rozhodnúť, ako budeme k daným veciam pristupovať. Ale čo ak sa mi stalo niečo naozaj nepríjemné. Ako mám o tom premýšľať pozitívne? Ako si mám zrazu začať myslieť, že to bude dobré,…