Život bez emócií

„Boli sme naučený pristupovať k svojim emóciám ako k iracionálnym impulzom, ktoré nás pravdepodobne zavádzajú. Keď opisujeme niekoho ako emocionálneho, ide zvyčajne o kritiku, ktorá implikuje nedostatok zdravého úsudku. Za logických a inteligentných ľudí sú v modernej civilizácii považovaní tí, ktorí nevykazujú známky akejkoľvek emotívnosti“.

A. Damasio
Mnohí považujeme svoje pocity za problém, za niečo obťažujúce, či dokonca za hrozbu.

Zbavujeme sa emócií pomocou projekcie (premietame ich na druhých), represie (zabúdame na zlé veci, potlačíme ich do podvedomia), či úplného odmietnutia. Emócie si však nájdu svoje zadné vrátka. A práve keď sa ich snažíme zbaviť, s nami vedia riadne zamávať. Predstavujeme si, že život bez nich by bol oveľa jednoduchší.

Ale aký by bol život bez emócií naozaj?

Manželský pár medzinárodne známych neurovedcov Antonio a Hanna Damasio zasvetili svoju kariéru štúdiu toho, akú úlohu zohrávajú emócie v našich životoch. Vytvorili jednu z najväčších svetových databáz poranení mozgov, na ktorej postavili svoj výskum. Výsledkom tohto výskumu bolo, že ľudia s poranením mozgu, ktoré spôsobilo neschopnosť prežívania emócií, mali problém s vykonávaním najzákladnejších rozhodnutí. Najznámejším Demasiovým prípadom je Elliot, o ktorom píše v knihe „Dekartova chyba“.

Elliot bol úspešný podnikateľ, vzorový otec a manžel. V dôsledku nádoru a následného chirurgického odstránenia utrpel poškodenie ventromediálneho čelného laloku. Po tomto zákroku Elliot nezaujato opisoval Demasiovi, že sa mu hrúti život. Hoci jeho IQ zostalo nezmenené, stratil všetku motiváciu. Rúcalo sa mu manželstvo, a aj akýkoľvek nový biznis, ktorý začal. Damasio označil Elliota za „nezúčastneného diváka“ svojho vlastného života. „Vždy pôsobil veľmi vyrovnane. Napriek tomu, že bol protagonista, neprežíval žiadne trápenie. Počas hodín konverzácie som u neho nikdy nevidel ani náznak emócií. Žiaden smútok, žiadna netrpezlivosť žiadna frustrácia“ uvádza Demasio. Napriek tomu, že bol Elliot muž s normálnou inteligenciou (IQ 97), nebol schopný robiť rozhodnutia. Demasio ďalej uvádza, že „aj malé rozhodnutia boli plné nekonečných úvah: dohodnúť si stretnutie mu trvalo 30 minút, rozhodnúť sa, kam sa pôjde naobedovať mu zabralo celé popoludnie, dokonca aj vybrať si farbu pera na vyplnenie formulára bola preňho fuška“. Elliotova neschopnosť pociťovať emócie spôsobila neschopnosť rozhodovať sa.

Tento poznatok sa nezhoduje s našou bežnou predstavou racionálneho človeka, ktorý sa rozhoduje na základe logiky a nie emócií. Ba priam dokazuje, že všetci sa rozhodujeme práve vďaka schopnosti cítiť.

Emócie a myslenie boli dlho považované za oddelené procesy.

Veda však začala objavovať, že mozog nie je mysliaci orgán, ale cítiaci orgán, ktorý myslí.

Malá štruktúra hlboko v mozgu v tvare mandle – amygdala, je prvá, ktorá odpovedá na emocionálne podnety. Spúšťa sériu reakcií v emocionálnom jadre mozgu a posiela signály cez celé telo, kvôli čomu sa nám zmení telesný postoj, výraz tváre, tep srdca, dýchanie, vedomie.

Emócie sú viac fyziologické, než psychologické.

Psychologickými sa stávajú až vtedy, keď im pripisujeme nejaký význam.

Bábo plače, lebo signalizuje diskomfort, napríklad nepríjemný pocit v žalúdku – takzvaný hlad. Keďže ešte nemá vyvinuté mysliace procesy, nehovorí si „nikto mi nedá najesť, lebo ma nemajú radi“. Problém je čisto telesný a ide o emóciu, teda telesný signál. Až s vývinom myslenia prichádzajú analýzy a pripisovanie významov a vznikajú pocity, teda subjektívne prežívanie emócií.

Učiť sa, ako zvládať svoje pocity je jednou zo životných výziev.

Bez pocitov by sme podobne ako Elliot nevedeli, čo chceme. Strádali by naše vzťahy, nemali by sme motiváciu, na ničom by nezáležalo. Chýbala by nám šťava.

Pocity sú energia, ktorá dáva nášmu životu rozmery a farbu.

Emócie nám ukazujú presne na to, na čo by sme si mali posvietiť. A čím sú silnejšie, tým je to naliehavejšie pre náš život, dokonca možno aj pre jeho smerovanie. Prestaňme sa im vyhýbať, ale naopak.

Skúsme rozlúštiť ich hádanku.

A ak by ste si radi dopriali podporu, som tu:

Objednať sa
Nezáväzná objednávka

  Mám čas doobedaMám čas poobedeMám čas večer

  captcha

  Objednávka

   Mám čas doobedaMám čas poobedeMám čas večer

   captcha